Μοιράσου

Η κοινότητα του Craft and SMEs Vet NET βασίζεται σε συγκεκριμένες πρακτικές: περιλαμβάνει βιβλία, άρθρα, έγγραφα, βάσεις πληροφόρησης, ιστότοπους, καλές πρακτικές, εμπειρίες κ.α.  Στόχος είναι, μέσα από την κοινή πληροφόρηση, να δοθεί μια νέα προοπτική σε προβλήματα και ιδέες, να δημιουργηθεί ένας νέος τρόπος σκέψης και μια κοινή οπτική για το παρόν και το μέλλον του C- VET.

Για αυτόν τον λόγο, η πλατφόρμα διαθέτει τη λεγόμενη «αποθήκη» η οποία λειτουργεί ως μια συλλογή υλικού με θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη της. Η συλλογή δημιουργείται από όλα τα μέλη και, έτσι, μετατρέπεται σε μια συνεργατική ψηφιακή βιβλιοθήκη με χρήσιμο υλικό.

Πιθανές μορφές υλικού που μπορούν να καταχωρηθούν:

  • Κείμενα (ως αρχεία WORD ή PDF)
    Αυτά τα έγγραφα μπορούν να μεταφορτωθούν απευθείας στον διακομιστή και θα φιλοξενηθούν εδώ.
  • Άλλες μορφές αρχείων (Βίντεο, έγγραφα SlideShare, ePubs ή παρόμοιο υλικό)
    Αυτός ο τύπος αρχείων θα πρέπει να εμπεριέχει σχετικό σύνδεσμο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο – επομένως, μπορείτε να βάλετε τον σύνδεσμο και να προσθέσετε μια περιγραφή, όπως και κάποια ταξινόμηση για τη συστηματοποίηση και την εύρεση του υλικού.
  • Μπορείτε να κάνετε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο για να βρείτε τη φόρμα μεταφόρτωσης (η φόρμα είναι διαθέσιμη και στο μενού).

Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε τα αρχεία σας

Σημείωση: Ελέγχεται η συμμόρφωση του υλικού σύμφωνα με τους κανονισμούς στο πλαίσιο του GDPR. Η μεταφόρτωση υλικού παρακολουθείται από ειδικό της πλατφόρμας