Μάθε

Η ύπαρξη κοινής βάσης πληροφόρησης είναι σημαντική και αποτελεί το θεμέλιο κάθε Κοινότητας. Παράλληλα, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες ή η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και δεξιοτήτων απαιτεί την ύπαρξη σχετικών εκπαιδευτικών μονοπατιών. Για τους παραπάνω λόγους, σε αυτήν την ενότητα, θα βρείτε δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα γύρω από κρίσιμα θέματα, τα οποία θα παραμείνουν διαθέσιμα στη σελίδα, για τους επόμενους δύο μήνες.

Συγκεκριμένα, ένα από τα μαθήματα θα αφορά στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, άλλο μάθημα θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη δημοσίευση μαθημάτων διαδικτυακής μάθησης και, τέλος, θα διατίθεται ένα πλήρες μάθημα σχετικά με το πώς να οργανώσετε και διεξάγετε ένα διαδικτυακό μάθημα από τον οργανισμό σας.

Επιπρόσθετα, κύκλοι διαδικτυακών σεμιναρίων θα διαμορφώνονται βάσει των θεμάτων του C-VET.

 

.