Σχετικά με εμάς

Το Craft and SMEs VET NET είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο αφορά στη δημιουργία της πρώτης κοινότητας πρακτικής (CoP) που εστιάζει στο C-VET. Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου θα μπορεί να αναπτυχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή άποψη σχετικά το C-Vet.

Τι είναι μια κοινότητα πρακτικής;Ποια είναι τα οφέλη της συμμετοχής σε μια Κοινότητας Πρακτικής;

Μια κοινότητα πρακτικής (CoP) ορίζεται ως «μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται μια ανησυχία, ένα σύνολο προβλημάτων ή ένα πάθος γύρω από ένα θέμα, και που εμβαθύνουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους αλληλεπιδρώντας σε συνεχή βάση». Μια κοινότητα πρακτικής αποτελείται από τρία ξεχωριστά στοιχεία: την αλληλεπίδραση που ενθαρρύνεται μέσα από την ίδια την κοινότητα (μέσω συζητήσεων, συνεργατικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία σχέσεων), τον κοινό τομέα ενδιαφέροντος (όπως το C-VET για ενήλικες μαθητές), και μια κοινή πρακτική εμπειριών, ιστοριών, εργαλείων και τρόπων αντιμετώπισης επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους επαγγελματίες του C-VET, να μεγαλώσουν και να ωριμάσουν, καθώς εστιάζουν στην προσπάθεια να μοιραστούν πληροφορίες και να επιλύσουν προβλήματα.

Παρόλο που δεν υπάρχει επίσημη ονομασία για τον όρο «Κοινότητες Πρακτικής», οι CoP υπάρχουν σε διάφορους κλάδους και σε πολλούς τομείς του προσωπικού και επαγγελματικού κόσμου. Μπορεί ήδη να ανήκετε σε μια Κοινότητα Πρακτικής μέσα από μια επαγγελματική σχέση, λόγω γεωγραφικής θέση ή εκπαιδευτικών εγχειρημάτων. Ωστόσο, το επίπεδο συμμετοχής σε μια κοινότητα εξαρτάται, πάντοτε, από τον καθένα ξεχωριστά. Μερικοί συμμετέχουν περιστασιακά, άλλοι λειτουργούν ως βασικά μέλη και κάποιοι αναλαμβάνουν ρόλο συντονιστή.

Τα οφέλη της συμμετοχής στην κοινότητα Craft and SMEs VET NET για εσάς και τον οργανισμό σας μπορούν να συνοψιστούν σε 4 βασικά σημεία:

1. Κοινή πληροφόρηση

2. Κοινή χρήση πόρων

3. Δέσμευση

4. Πολιτικός Διάλογος